HU3: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283464/hu3-thong-bao-quyet-dinh-cua-cuc-thue-ha-noi-ve-viec-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *