ILB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Cao Ngọc Đức

Cao Ngọc Đức báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283806/ilb-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-cao-ngoc-duc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *