ITD: Thông báo giao dịch mua cổ phiếu ESOP của NNB – Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Vĩnh Thuận, Phạm Đức Long, Cao Mỹ Phương

Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Vĩnh Thuận, Phạm Đức Long, Cao Mỹ Phương thông báo giao dịch mua cổ phiếu ESOP của NNB Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312803/itd-thong-bao-giao-dich-mua-co-phieu-esop-cua-nnb-nguyen-huu-dung-nguyen-vinh-thuan-pham-duc-long-cao-my-phuong.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *