ITD: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312879/itd-thong-bao-ngay-dkcc-chi-tra-co-tuc-nam-2021-bang-co-phieu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *