KBC: Báo cáo thay đổi về sở hữu ngưỡng 1% của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu ngưỡng 1% của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284104/kbc-bao-cao-thay-doi-ve-so-huu-nguong-1-cua-nhom-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-co-lien-quan-la-co-dong-lon.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *