KDC: CBTT bầu chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido CBTT bầu chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300770/kdc-cbtt-bau-chu-toa-dhdcd-bat-thuong-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *