KDC: Nghị quyết chuyển nhượng một phần vốn tại KDF

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông báo nghị quyết chuyển nhượng một phần vốn tại KDF như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312858/kdc-nghi-quyet-chuyen-nhuong-mot-phan-von-tai-kdf.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *