KHA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          – Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/12/2022 đến 31/12/2022
          – Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo Luật chứng khoán hiện hành và sẽ hủy niêm yến trên sàn UPCOM.
          – Địa điểm thực hiện: tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283172/kha-ngay-dang-ky-cuoi-cung-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *