KHG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Thu Hương

Trần Thị Thu Hương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284102/khg-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-tran-thi-thu-huong.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *