KHG: Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land thông báo quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312843/khg-quyet-dinh-bo-nhiem-nguoi-phu-trach-quan-tri-kiem-thu-ky-cong-ty.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *