KHG: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land thông báo Quyết định của HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284103/khg-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-thay-doi-von-dieu-le.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *