KHP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 82.2022

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 82.2022  như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285213/khp-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-rut-gon-goi-thau-so-82-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *