KHP: Quyết định HĐQT ban hành quy chế phát ngôn và CBTT trên thị trường

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo Quyết định HĐQT ban hành quy chế phát ngôn và CBTT trên thị trường như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283587/khp-quyet-dinh-hdqt-ban-hanh-quy-che-phat-ngon-va-cbtt-tren-thi-truong.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *