Kinh doanh bị đình trệ, AGM xin lùi thời hạn thanh toán lãi trái phiếu

Kinh doanh bị đình trệ, AGM xin lùi thời hạn thanh toán lãi trái phiếu

CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Agimex, HOSE: AGM) mới đây có thư gửi nhà đầu tư trái phiếu mã AGMH2123001 về tình hình thanh toán chậm lãi trái phiếu.

Theo thư gửi trái chủ ngày 16/11, AGM cho biết tình hình kinh doanh của Công ty bị đình trệ và gặp rất nhiều khó khăn từ tháng 04/2022 sau sự kiện ông Đỗ Thành Nhân. Bắt đầu từ ngày 14/10, các cổ đông mới nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty đang trong quá trình soát xét tình trạng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của AGM.

HĐQT Công ty mới tiếp nhận cần có thời gian lập các kế hoạch tài chính, vực lại hoạt động sản xuất kinh doanh một cách nhanh chóng, trong đó có kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của AGM với gói trái phiếu AGMH2123001.

“Với tình hình khó khăn hiện tại, AGM không đủ khả năng thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn, vì lý do đó, AGM xin được thông báo và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý trái chủ đối với kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của AGM với gói trái phiếu mã AGMH2123001”, thư gửi trái chủ của AGM cho biết.

Theo đó, AGM đề xuất sẽ thanh toán một phần lãi của trái phiếu theo lãi suất cố định (7%/năm) của kỳ lãi từ ngày 09/08 đến ngày 09/11/2022. Kỳ lãi được thanh toán tương đương 1 tháng. Thời hạn thanh toán lãi chậm nhất vào ngày 17/11/2022.

Sau kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2022 dự kiến tổ chức trong khoảng 12 – 19/12/2022, AGM sẽ tổ chức hội nghị trái chủ và thông báo với trái chủ kế hoạch thanh toán khoản gốc và lãi phát sinh trên khoản gốc của trái phiếu mã AGMH2123001. Thời gian tổ chức hội nghị trái chủ chậm nhất vào ngày 31/12/2022.

Được biết, trái phiếu mã AGMH2123001 phát hành ngày 09/11/2021, đáo hạn ngày 09/11/2023, lãi suất cố định 7%/năm. Kỳ tính lãi định kỳ 3 tháng/lần từ ngày phát hành tương ứng của mỗi đợt phát hành. Ngày thanh toán lãi trên trái phiếu được thanh toán vào mỗi ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành với điều kiện, nếu ngày đó không phải là ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ vào ngày làm việc ngay sau đó.

AGM đã thực hiện được 3 kỳ trả lãi cho gói trái phiếu trên.

Trong năm 2022, AGM cũng đã có đợt 300 tỷ đồng trái phiếu mã AGMH2223001 vào ngày 14/03, đáo hạn ngày 14/09/2023.

Tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, AGM dự kiến bàn về việc dừng phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/03/2022 thông qua.

Trong đó, AGM sẽ trình cổ đông dừng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, dừng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, dừng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Đồng thời, AGM cũng trình ĐHĐCĐ dừng phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cuối tháng 6, Angimex cũng từng triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh 2022. Đồng thời bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS sau khi một số cá nhân từ nhiệm, trong đó có ông Đỗ Thành Nhân.

9 tháng đầu năm nay, AGM đạt doanh thu gần 3,092 tỷ đồng, tăng 33% so cùng kỳ năm trước; song kết quả lỗ ròng 35.6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 18 tỷ đồng.

Tính đến 30/09, Công ty có dư nợ vay trái phiếu dài hạn hơn 558 tỷ đồng, đầu năm là hơn 340 tỷ đồng. 

Tính đến 30/09, Công ty có dư nợ vay trái phiếu dài hạn hơn 558 tỷ đồng, đầu năm là hơn 340 tỷ đồng. Các khoản tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 232 tỷ đồng còn gần 17 tỷ đồng.

 

Thu Minh

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/11/kinh-doanh-bi-dinh-tre-agm-xin-lui-thoi-han-thanh-toan-lai-trai-phieu-3118-1019139.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *