KOS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NNB – Hà Sỹ Dinh, Nguyễn Đức Diệp

 Hà Sỹ Dinh, Nguyễn Đức Diệp báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NNB Công ty Cổ phần KOSY như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301191/kos-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-nnb-ha-sy-dinh-nguyen-duc-diep.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *