KPF: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn – CTCP PAC Quốc tế

CTCP PAC Quốc tế báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312827/kpf-bao-cao-thay-doi-ve-so-huu-cua-co-dong-lon-ctcp-pac-quoc-te.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *