KPF: Làm rõ thông tin trên BCTC quý III/2022 (bổ sung)

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji làm rõ thông tin trên BCTC quý III/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285254/kpf-lam-ro-thong-tin-tren-bctc-quy-iii-2022-bo-sung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *