KSB: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn EVLI EMERGING FRONTIER FUND

EVLI EMERGING FRONTIER FUND báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283832/ksb-bao-cao-ve-ngay-tro-thanh-co-dong-lon-evli-emerging-frontier-fund.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *