KTC: Đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất tại huyện Tân Hiệp và huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất tại ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất tại ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
 
 
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
 
Thông tin Bán đấu giá
 
1. Loại nội dung: Đấu giá
 
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thái Anh
 
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Số 156 đường Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
 
4. Địa điểm bán đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh; Địa chỉ: Số 156 đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
 
5. Tên đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
 
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất tại ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất tại ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
 
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 30-11-2023 07:00 đến ngày: 21-12-2023 11:00
 
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 30-11-2023 07:00 đến ngày: 21-12-2023 11:00
 
10. Thời gian bán đấu giá: 27-12-2023 09:00
 
11. Số điện thoại liên hệ: 0918799479
 
12. Địa chỉ Email: dntnthaianh@gmail.com
 
13. Mã chuyển khoản: THAIANH1119042022
 
14. Danh sách file đính kèm: 20231130105050.pdf

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/12/1/1529876/ktc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-cong-trinh-xay-dung-tren-dat-tai-huyen-tan-hiep-va-huyen-giong-rieng-tinh-kien-giang.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *