KTT: Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT – đã bán 0 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Hiếu
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: KTT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.000 CP (tỷ lệ 4,16%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 123.000 CP (tỷ lệ 4,16%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa đạt được giá kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 02/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1300987/ktt-nguyen-duc-hieu-chu-tich-hdqt-da-ban-0-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *