LDG: Lãi ròng 2022 chỉ đạt 4 tỷ đồng, giảm 98%

LDG: Lãi ròng 2022 chỉ đạt 4 tỷ đồng, giảm 98%

Kết thúc năm 2022, CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Riêng quý 4/2022, doanh nghiệp lỗ ròng gần 39 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh thu thuần LDG ở mức 276.3 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2021. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ hoạt động xây dựng, đạt 93 tỷ đồng, năm trước không ghi nhận. Doanh thu cung cấp dịch vụ và môi giới cùng với doanh thu từ bán hàng hóa bất động sản giảm đáng kể.

Năm 2022, Công ty lãi ròng 4 tỷ đồng, giảm 98% so với năm trước.

Như vậy, Công ty chỉ thực hiện được 12% kế hoạch doanh thu và 1.2% kế hoạch lợi nhuận năm. Trước đó, ngày 30/06/2022, ĐHĐCĐ đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 hơn 2.3 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận 310 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu thuần năm 2022 so với năm 2021

Nguồn: BCTC Công ty

Riêng quý 4/2022, doanh thu thuần Công ty chỉ đạt 46.8 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ ròng gần 39 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4/2022 và năm 2022 của LDG
Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản và nợ phải trả Công ty ghi nhận lần lượt hơn 7.9 ngàn tỷ đồng và hơn 4.6 ngàn tỷ đồng. So với đầu năm, hai khoản mục này tăng lần lượt 10% và 20%.

Tài sản ngắn hạn ở mức hơn 4.5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, ghi nhận sự gia tăng của các khoản phải thu lên hơn 3.1 ngàn tỷ đồng từ mức 2.58 ngàn tỷ đồng đầu năm, tương ứng tăng 20%. Nợ ngắn hạn ở mức 62% tài sản ngắn hạn, tương đương hơn 2.8 ngàn tỷ đồng.

Đến hết năm 2022, giá cổ phiếu LDG giảm mạnh 81% so với đầu năm. Trong khi đó, chỉ số ngành bất động sản VNREAL (của HOSE) kết năm 2022 giảm hơn 54% so với đầu năm.

Kết phiên 19/01/2023, giá cổ phiếu LDG ở mức 4,620 đồng/cp, tăng 53% từ mức đáy 3,011 đồng/cp ngày 15/11/2022.

Giá cổ phiếu LDG từ đầu năm 2022

Kha Nguyễn

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/01/ldg-lai-rong-2022-chi-dat-4-ty-dong-giam-98-737-1032593.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *