LDG: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283467/ldg-thong-bao-va-nghi-quyet-hdqt-ve-ngay-dkcc-de-thuc-hien-quyen-nhan-co-tuc-nam-2019-bang-co-phieu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *