LDG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã CK: LDG) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313007/ldg-thong-bao-ve-viec-niem-yet-va-giao-dich-co-phieu-thay-doi-niem-yet.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *