LHG: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Long Hậu thông báo biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283247/lhg-bien-ban-va-nghi-quyet-hop-dhdcd-bat-thuong-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *