Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng, chào bán cổ phiếu tuần 21/11 – 25/11

Theo thống kê, có 17 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 21/11 – 25/11. Trong đó, 12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp phát hành thêm.

Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng, chào bán cổ phiếu tuần 21/11 - 25/11 - Ảnh 1.

Ngày 14/11 tới đây CTCP Thành Thành Công Biên Hoà (TTC Sugar – mã SBT) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 7 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 440 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán của công ty.

CTCP Mía đường Cao Bằng (mã CBS) thông báo ngày 23/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền niên độ tài chính 2021-2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 22/11, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 12/12/2022.

Theo đó, Mía đường Cao Bằng dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền mặt , tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Với hơn 3,5 triệu chứng khoán đang lưu hành, CBS sẽ phải chi khoảng 10,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo ngày 24/11 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% . Tương đương mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu. Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng, lên mức 30.674 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong 9 tháng đầu năm 2022, SHB ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 528 nghìn tỷ đồng; Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt gần 400 nghìn tỷ đồng; Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 380 nghìn tỷ đồng; và Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.035 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) cho biết ngày 28/11 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.

Với 742 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BVH sẽ phải chi hơn 2.246 tỷ đồng để trả cổ tức cho đợt này. Ngày thực hiện dự kiến là 28/12.

Tong 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 40.254 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.551 và 1.250 tỷ đồng.

Ngày 22/11, CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (mã TTT) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11.

Cụ thể, TTT sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%/cp , cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Với hơn 4,57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TTT cần chi hơn 9 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến vào 15/12.

Nguồn: https://cafef.vn/lich-chot-quyen-co-tuc-thuong-chao-ban-co-phieu-tuan-21-11-25-11-20221119112912377.chn

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *