Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp tuần từ 3 – 7/10

Ngày 26/10, Cổ phần CP VIMC Logistics (UPCoM: VLG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

Ngày 31/10, Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (UPCoM: HC1) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

Ngày 19/10, Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 20%. Giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp tuần từ 3 - 7/10

Ngày 14/10, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên (UPCoM: TNW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

Ngày 20/10, Công ty CP Khảo sát và Xây dựng-USCO (UPCoM: USC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

Ngày 20/10, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

Ngày 26/10, Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

Ngày 28/10, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 (UPCoM: HD2) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

Ngày 20/10, Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa (UPCoM: HPD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10.

Ngày 24/10, Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội (UPCoM: BSH) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10.

Ngày 26/10, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10.

Ngày 19/10, Công ty CP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 24%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10.

Ngày 14/10, Công ty CP Chế tạo Máy – Vinacomin (HNX: CTT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 13%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10.

Ngày 28/10, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10.

Ngày 28/10, Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa (UPCoM: PSN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10.

Ngày 20/10, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6,5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

Ngày 25/10, Công ty CP Gemadept (HOSE: GMD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

Ngày 26/10, Công ty CP Thủy điện Xuân Minh (UPCoM: XMP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

Ngày 28/10, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BSI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

Ngày 28/10, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (HOSE: BCM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

Ngày 31/10, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

Ngày 4/11, Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

Ngày 20/12, Công ty CP Cảng Rau Quả (HNX: VGP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Ngày gày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế – Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Anh Khôi

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *