LienVietPostBank đạt 5,690 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2022, vượt 19% kế hoạch

LienVietPostBank đạt 5,690 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2022, vượt 19% kế hoạch

Theo BCTC quý 4 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) đạt lãi trước thuế gần 5,690 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 56% so với năm trước dù tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Nhìn chung trong năm 2022, kết quả kinh doanh của LPB tăng trưởng so với năm trước nhờ tăng thu cả nguồn thu chính lẫn thu từ dịch vụ. Thu nhập lãi thuần đạt gần 11,900 tỷ đồng và thu từ dịch vụ gần 1,662 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 94%.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư thu về khoản lãi gần 343 tỷ đồng trong khi năm trước lỗ gần 1.2 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng thu được khoản lãi hơn 201 tỷ đồng trong khi năm trước chỉ thu được gần 34 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng đến 79%, thu được 8,863 tỷ đồng. Dù trong năm LPB dành ra gần 3,174 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2.4 lần, nhưng Ngân hàng vẫn thu được gần 5,690 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 56%.

Nếu so với kế hoạch 4,800 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm, LPB đã vượt 19% mục tiêu.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 của LPB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản Ngân hàng tăng 13% so với đầu năm, lên mức 327,746 tỷ đồng. Trong đó, một số chỉ tiêu biến động mạnh như tiền gửi tại các TCTD khác tăng 47% (31,367 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác giảm 43% (còn 658 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 13% (235,507 tỷ đồng)…

Về phần nguồn vốn, tiền gửi và vay Chính phủ, NHNN tăng 81% so với đầu năm (3,073 tỷ đồng), tiền vay các TCTD khác lại giảm 80% (còn 1,965 tỷ đồng), tiền gửi ngân hàng tăng 20% (215,888 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của LPB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến 31/12/2022 của LPB tăng 20% so với đầu năm, chiếm 3,427 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất. Kết quả, đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1.37% đầu năm lên 1.46%.

Chất lượng nợ vay của LPB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/01/lienvietpostbank-dat-5690-ty-dong-lai-truoc-thue-nam-2022-vuot-19-ke-hoach-737-1032934.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *