LMH chuyển nhượng 70 quyền sử dụng đất tại Thanh Hoá

LMH chuyển nhượng 70 quyền sử dụng đất tại Thanh Hoá

HĐQT CTCP Quốc Tế Holding (UPCoM: LMH) mới đây thông qua việc chuyển nhượng 70 quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Công ty.

Đất có vị trí tại thôn 1, thôn 2, thôn 7 thuộc huyện Xuân Thọ, tỉnh Thanh Hoá. Tổng giá trị chuyển nhượng 70 quyền sử dụng đất là hơn 42 tỷ đồng.

Công ty uỷ quyền cho bà Nguyễn Lan Hương – Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng.

70 quyền sử dụng đất được cấp vào ngày 01/02/2018, có vị trí từ thửa 767 đến 878 thuộc tờ bản đồ số 15, và có cùng diện tích 175 m2.

Bên nhận chuyển nhượng cũng như mục đích chuyển nhượng không được HĐQT LMH công bố.

Trong 9 tháng đầu năm nay, LMH đạt doanh thu chưa đầy 6 tỷ đồng, giảm gần 75% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả lỗ hơn 1.5 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 12 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2022, Công ty có khoản phải thu ngắn hạn hơn 94 tỷ đồng, trong đó dự phòng phải thu khó đòi lên đến gần 154 tỷ đồng. Tổng tài sản 211 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với đầu năm. Nợ phải trả 162 tỷ đồng, chiếm 77% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý là khoản lỗ luý kế vẫn còn hơn 207 tỷ đồng.

Thu Minh

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/11/lmh-chuyen-nhuong-70-quyen-su-dung-dat-tai-thanh-hoa-737-1019748.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *