Lợi nhuận 9 tháng “bốc hơi”, cả năm DRH Holdings lãi sau thuế chưa đến 1 tỷ đồng

Công ty cổ phần DRH Holdings (mã CK: DRH) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý 4/2022, doanh thu thuần của DRH đạt hơn 17 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ hơn 2,2 tỷ đồng nên lãi gộp đạt 15 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với quý 4/2021.

Trong kỳ DRH thu về 6,8 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 23% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính vẫn ở mức cao với 20,5 tỷ đồng. 

Đáng chú ý hoạt động liên doanh liên kết lãi chưa đến 2 tỷ đồng so với con số hơn 17 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí DRH chỉ còn lãi sau thuế vỏn vẹn 187,6 triệu đồng – giảm mạnh so với con số gần 7,8 tỷ đồng của quý 4/2021.

Trước đó trong báo cáo tài chính quý 3/2022, DRH công bố lãi sau thuế 10,3 tỷ đồng tuy nhiên đến khi hợp nhất cùng với quý 4 thì LNTT đạt 12,2 tỷ đồng và LNST chỉ còn chưa đến 1 tỷ đồng giảm tới 93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân dẫn đến “sự bốc hơi” này là do trong BCTC quý 4 đã điều chỉnh tăng mạnh khoản chi phí QLDN và chi phí thuế TNDN.

Năm 2022, DRH đặt kế hoạch đạt 800 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy với kế hoạch này DRH chỉ hoàn thành được chưa đến 7% mục tiêu về doanh thu và 12% mục tiêu về lợi nhuận.

Trong đó chia sẻ tại ĐHĐCĐ, công ty cho biết dự kiến trong năm 2022 sẽ bàn giao dự án Aurora Residence quận 8 và hạch toán doanh thu lợi nhuận từ dự án này. Khi đó, doanh nghiệp cũng cho biết dự án này đã bán được 90% sản phẩm và khách hàng đã đóng tiền theo tiến độ được trên 50%, do đó việc hoàn thành mục tiêu doanh thu năm 2022 là hoàn toàn thuận lợi.

Trước đó vào năm 2021, DRH cũng đưa ra một kế hoạch rất hoàng tráng với mục tiêu doanh thu 870 tỷ đồng, lãi trước thuế là 90 tỷ đồng. Nhưng rốt cục kết thúc năm 2021 DRH cũng chỉ hoàn thành 5% mục tiêu doanh thu và 17% mục tiêu lãi trước thuế.

Lợi nhuận 9 tháng bốc hơi, cả năm DRH Holdings lãi sau thuế chưa đến 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý 4/2022, tổng tài sản của DRH đạt 3.839 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 61% lên 1.238 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng thêm 16,8% lên 1.056,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là 2.224 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu nợ là khoản vay ngắn hạn tăng mạnh, tăng 57%, lên 695 tỷ đồng, không có nợ vay dài hạn.

Nguồn: https://cafef.vn/loi-nhuan-9-thang-boc-hoi-ca-nam-drh-holdings-lai-sau-thue-chua-den-1-ty-dong-20230120181427901.chn

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *