LPB: Quyết định sửa đổi nội dung về mức VĐL tại Điều lệ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo quyết định sửa đổi nội dung về mức VĐL tại Điều lệ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312860/lpb-quyet-dinh-sua-doi-noi-dung-ve-muc-vdl-tai-dieu-le.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *