LSS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313006/lss-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-thay-doi-lan-thu-10.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *