LSS: Thông báo, Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông báo phát hành

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn công bố thông báo,Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông báo phát hành như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283897/lss-thong-bao-nghi-quyet-hdqt-ve-ngay-dkcc-de-thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-co-phieu-va-thong-bao-phat-hanh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *