MA1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MA1 của Machinery Joint Stock Company như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           – Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 20/10/2022
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị bắt đầu từ ngày 20/10/2022 và xuất trình căn cước công dân/hộ chiếu. Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị: 10 Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *