Mía đường Lam Sơn (LSS) phát hành 4,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Mía đường Lam Sơn (LSS) phát hành 4,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức
Một góc Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn

Công ty CP Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) vừa gửi báo cáo số 182/BC-ĐLS ngày 17/12/2022 tớiỦy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Bên cạnh đó, LSS cũng tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE nâng vốn điều lệ của công ty từ 700 tỷ đồng lên trên 745 tỷ đồng.

Theo báo cáo của LSS, số lượng cổ phiếu phát hành là 4.550.000 đơn vị, số lượng cổ phiếu đã phân phối 4.547.993 cổ phiếu, số lượng cổ đông được phân phối là 7.542 cổ đông, số cổ phiếu lẻ là 2.004,27 cổ phiếu.

Ngày kết thúc đợt phát hành là 9/12/2022; ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là tháng 12/2022 đến tháng 3/2023. Sau khi phát hành cổ phiếu của LSS sẽ tăng lên 74.547.993 đến ngày 9/12/2022; vốn điều lệ của LSS từ 700 tỷ đồng tăng lên 745 tỷ đồng.

Ngoài ra LSS cũng đưa ra phương án xử lý số cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn số xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu đã được phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu dạng lẻ.

Nhật Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/mia-duong-lam-son-lss-phat-hanh-45-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-163032.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *