MIM: Phạm Hữu Thu – Thành viên BKS – đã mua 100.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hữu Thu
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: MIM
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 721.771 CP (tỷ lệ 21,17%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 821.771 CP (tỷ lệ
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP24,1%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 07/11/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 11/11/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283231/mim-pham-huu-thu-thanh-vien-bks-da-mua-100-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *