Một doanh nghiệp gỗ dự chi 300 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

Ngày 16/12/2022, CTCP Phú Tài (mã PTB) đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc mua lại cổ phiếu của Công ty. Theo đó, cổ đông Phú Tài đã thông qua phương án mua lại 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 9,55% tổng lượng cổ phiếu lưu hành để làm cổ phiếu quỹ.

Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ là vào nửa đầu năm 2023. Khoảng giá mua vào sẽ được HĐQT quyết định. Sau khi mua cổ phiếu quỹ, Phú Tài sẽ giảm thực hiện vốn điều lệ tương ứng 65 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu PTB đang có nhịp hồi khá mạnh từ đáy hồi giữa tháng 11. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch quanh mức 46.100 đồng/cổ phiếu, tăng 28% sau hơn một tháng. Tạm tính tại mức thị giá này, số tiền PTB phải chi cho thương vụ mua cổ phiếu quỹ lần này vào khoảng 300 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp gỗ dự chi 300 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ - Ảnh 1.

Trước khi thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ, HĐQT của Phú Tài đã thống nhất tạm dừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Lý do đưa ra được căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, công ty muốn đảm bảo lợi ích cổ đông.

Theo kế hoạch ban đầu được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, Phú Tài dự kiến phát hành gần 10,7 triệu cổ phiếu với giá 25.000 đồng, trong đó hơn 9,7 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và hơn 971 nghìn cổ phiếu phát hành cho người lao động ESOP. Tổng số tiền huy động tối đa là hơn 267 tỷ đồng, Phú Tài dự kiến sử dụng 100 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động và còn hơn 167 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn tại các tổ chức tín dụng.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2022, Phú Tài ghi nhận doanh thu đạt 1.547 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Phú Tài ghi nhận doanh thu đạt 5.164 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 426 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 67% mục tiêu lãi cả năm.

Mới đây, HĐQT của Phú Tài cũng đã thông qua kế hoạch SXKD quý 4 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.753 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 170 tỷ đồng. Nếu thực hiện đúng kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế cả năm của công ty sẽ đạt 691 tỷ đồng và sẽ không kịp về đích trong năm nay.

Nguồn: https://cafef.vn/mot-doanh-nghiep-go-du-chi-300-ty-dong-mua-co-phieu-quy-20221219112142458.chn

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *