MPT: Nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị công ty của bà Nguyễn Thị Hải Yến


.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *