MSB: Báo cáo không còn là CĐL – CTCP Đầu tư Phát triển BĐS Thành Vinh

CTCP Đầu tư Phát triển BĐS Thành Vinh báo cáo không còn là CĐL Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312813/msb-bao-cao-khong-con-la-cdl-ctcp-dau-tu-phat-trien-bds-thanh-vinh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *