MSB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức cấp tín dụng cho người liên quan của người nội bộ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức cấp tín dụng cho người liên quan của người nội bộ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312784/msb-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-han-muc-cap-tin-dung-cho-nguoi-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *