MSH dự chi gần 188 tỷ tạm ứng cổ tức, muốn lấn sân làm logistics

MSH dự chi gần 188 tỷ tạm ứng cổ tức, muốn lấn sân làm logistics

CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, Ban giám đốc đề xuất phương án góp vốn vào  Công ty TNHH BSS Logistics Việt Nam.

Về phương án chia cổ tức, MSH sẽ trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền theo tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 2,500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/12/2022.

Với hơn 75 triệu cp đang lưu hành, ước tính MSH cần chi 187.5 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Ngày dự tính chi trả là 23/12/2022.

Trước đó, ngày 08/06, MSH đã phát hành xong 25 triệu cp trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cp được nhận thêm 1 cp mới). Nguồn thực hiện tối đa 250 tỷ đồng, là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2021.

Vào tháng 12/2021, MSH từng tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 45%.

Như vậy, sau đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 50%, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2021 mà Công ty chia cho cổ đông là 95%.

Kế hoạch gia nhập “cuộc đua” logistics

Tại Nghị quyết, Ban Tổng Giám đốc MSH đã trình HĐQT xem xét thông qua việc góp vốn tại Công ty TNHH BSS Logistics Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Lý do được Ban Tổng Giám đốc đưa ra là xét thấy đơn vị này có năng lực phù hợp và có thể bổ trợ cho mảng hoạt động của MSH.

BSS Logistics có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, vốn thực góp đến ngày 30/09/2022 là 3.92 tỷ đồng (của 3 cổ đông cũ). Thông qua đánh giá năng lực hoạt động của BSS Logistics, cùng khả năng tăng trưởng lợi nhuận của MSH khi đầu tư vào đơn vị này, Ban Giám đốc MSH đề xuất HĐQT đầu tư 4.08 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn góp của BSS Logistics.

Nguồn: MSH

Với việc nắm giữ 51% vốn BSS Logistics, BSS Logistics sẽ đổi tên thành CTCP Sông Hồng BSS Logistics. MSH sẽ tham gia quản lý, thông qua cử nhân sự và nắm giữ vị trí chủ tịch HĐTV, tham gia ban kiểm soát BSS Logistics.

Năm 2022, BSS Logistics dự kiến doanh thu bán hàng hơn 57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ đồng. Giả định sau khi có sự tham gia của MSH, năm 2023, doanh thu từ các nguồn hiện tại của BSS Logistics tăng 15% so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu dự kiến là 11% (có thể cao hơn nếu phát triển được phần sales agent phát lệnh). Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp chủ đầu tư dự kiến là 56%.

Kế hoạch kinh doanh 2023 của BSS sau khi MSH gia nhập

Nguồn: MSH

Lãi sau thuế quý 3 đi lùi 6%

Xét riêng tình kinh doanh của MSH, quý 3/2022, Công ty ghi nhận doanh thu 1,645 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn và các chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về hơn 111 tỷ đồng, giảm 6%.

Kết quả kinh doanh các quý gần đây của MSH

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu gần 4,380 tỷ đồng (tăng 27%) và lợi nhuận trước thuế 361 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Công ty thực hiện được 72% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm (kế hoạch là 500 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/09/2022, tổng tài sản của MSH đạt 3,798 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Chiếm chủ yếu là tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt 1,243 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 832 tỷ đồng (chiếm 22%); hàng tồn kho 785 tỷ đồng (chiếm 21%).

Nợ phải trả tới thời điểm này của MSH là 2,338 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1,849 tỷ đồng, bao gồm 793 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thế Mạnh

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/11/msh-du-chi-gan-188-ty-tam-ung-co-tuc-muon-lan-san-lam-logistics-738-1018448.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *