MSH: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã CK: MSH) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284109/msh-thong-bao-ngay-dkcc-tam-ung-co-tuc-nam-2022-bang-tien.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *