MSN: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300884/msn-thong-bao-ky-ket-hop-dong-kiem-toan-bctc-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *