Năm 2022, Chứng khoán VIX (VIX) đã trả hết toàn bộ 850 tỷ đồng nợ vay và trái phiếu

Năm 2022, Chứng khoán VIX (VIX) đã trả hết toàn bộ 850 tỷ đồng nợ vay và trái phiếu

Trong quý IV/2022, Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu đạt 237,23 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 102,58 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 161,57 tỷ đồng, tức giảm 264,15 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ tổng doanh thu chỉ giảm 24,3% nhưng lợi nhuận lại ghi nhận lỗ. Trong đó, chủ yếu do chi phí hoạt động tăng 291,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 268,82 tỷ đồng lên 360,99 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu chi phí hoạt động, lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 633,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 288,34 tỷ đồng lên 333,85 tỷ đồng; chi phí hoạt động tự doanh tăng 59,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 3,73 tỷ đồng lên 10,01 tỷ đồng; chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 62,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3,86 tỷ đồng về 14,4 tỷ đồng …

Chứng khoán VIX cho biết nguyên nhân lợi nhuận giảm trong quý IV/2022 do lãi bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 61,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 90,9 tỷ đồng; doanh thu hoạt động môi giới giảm 52% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 83,8 tỷ đồng; và chi phí từ lỗ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 118%, tương ứng tăng thêm 78 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2022, Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.187,45 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 311,99 tỷ đồng, giảm 57,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trả hết nợ vay và không còn dư nợ trái phiếu

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Chứng khoán VIX tăng 72,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.418,5 tỷ đồng lên 8.148,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu 4.892,2 tỷ đồng các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), chiếm 60% tổng tài sản; 1.793,9 tỷ đồng các khoản cho vay, chiếm 22% tổng tài sản; 1.349,9 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm 16,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản cho vay giảm 40% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.196,3 tỷ đồng về 1.793,9 tỷ đồng; các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 205,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.291,7 tỷ đồng lên 4.892,2 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 15,79 lần so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.269,5 tỷ đồng lên 1.349,9 tỷ đồng.

Năm 2022, Chứng khoán VIX (VIX) đã trả hết toàn bộ 850 tỷ đồng nợ vay và trái phiếu ảnh 1

Cơ cấu tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty có thuyết minh, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chủ yếu 2.272,2 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết; 1.741,1 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết; và 878,9 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, Chứng khoán VIX không còn nợ vay so với đầu năm là 850 tỷ đồng. Trong đó, điểm đáng lưu ý, tính tới cuối năm 2022, Chứng khoán VIX không còn dư nợ trái phiếu nào so với đầu năm là 600 tỷ đồng.

Người thân và tổ chức liên quan Chủ tịch Chứng khoán VIX hoàn tất cơ cấu danh mục

Ông Nguyễn Văn Tuấn, em trai bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX vừa bán ra 87.430.578 cổ phiếu VIX để giảm sở hữu từ 15,02% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 30/11 đến 7/12.

Bà Dương Thị Hồng Hạnh, em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết vừa bán ra 21.200.000 cổ phiếu VIX để giảm sở hữu từ 3,67% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 7/12.

CTCP FTG Việt Nam, tổ chức liên quan tới chồng bà Nguyễn Thị Tuyết vừa bán 26.824.358 cổ phiếu VIX để giảm sở hữu từ 4,61% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 6/12 đến ngày 7/12.

Như vậy sau cơ cấu, ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Dương Thị Hồng Hạnh và CTCP FTG Việt Nam đã giảm tổng cộng từ 23,3% vốn điều lệ về 0% vốn điều lệ tại Chứng khoán VIX.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Dương Thị Hồng Hạnh và CTCP FTG Việt Nam đã tiết lộ lý do giao dịch để cơ cấu danh mục đầu tư.

Như vậy, với việc giảm tỷ lệ sở hữu của ông Tuấn và những người có liên quan nói trên, sau khi hoàn tất giao dịch, chỉ còn bà Nguyễn Thị Tuyết nắm giữ 21.375.159 cổ phiếu, tương đương 3,67% số cổ phiếu VIX đang lưu hành.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/1, cổ phiếu VIX đóng cửa giá tham chiếu 7.600 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nam-2022-chung-khoan-vix-vix-da-tra-het-toan-bo-850-ty-dong-no-vay-va-trai-phieu-post313842.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *