Năm 2022, lợi nhuận Nhiệt điện Phả Lại (PPC) tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

Năm 2022, lợi nhuận Nhiệt điện Phả Lại (PPC) tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

Trong quý IV/2022, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 1.575,84 tỷ đồng, tăng 201,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 68,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7,11 tỷ đồng, tức tăng thêm 76,09 tỷ đồng.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp đã chuyển từ âm sang dương, điều này giúp Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp 81,87 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 143,23 tỷ đồng, tức tăng thêm 225,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 65,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 61,42 tỷ đồng về 32,36 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 111%, tương ứng tăng thêm 17,09 tỷ đồng lên 32,49 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 99,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 18,67 tỷ đồng về 0,08 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù hụt doanh thu tài chính, lợi nhuận khác và đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao nhưng Công ty ghi nhận lãi so với cùng kỳ lỗ, nguyên nhân chủ yếu do biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm sang dương, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn.

Công ty có thuyết minh nguyên nhận lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ trong quý IV do sản lượng điện bán ra tăng 142,08% so với cùng kỳ, lên 828,99 triệu kWh; đơn giá bán điện bình quân trong quý IV/2022 cao hơn cùng kỳ; và cuối cùng là do chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thực hiện trong quý IV/2022 thấp hơn so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong năm 2022, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 5.115,8 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 372,66 tỷ đồng, tăng 72,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 5.427,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 277,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, với lợi nhuận trước thuế là 402,98 tỷ đồng, Công ty đã vượt 45% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trái với bức tranh lợi nhuận tích cực, dòng tiền kinh doanh chính lại ghi nhận âm 1.077,6 tỷ đồng trong năm 2022 so với cùng kỳ dương 956,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 755,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 144,2 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard SSI, từ thời điểm niêm yết (ngày 26/1/2007) tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của Nhiệt điện Phả Lại âm vượt 1.077,6 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2017, Công ty ghi nhận âm 384,43 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2018 tới năm 2021, Công ty vừa trải qua 4 năm dòng tiền kinh doanh chính dương liên tục.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Phả Lại tăng 3,6% so với đầu năm lên 5.643,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 2.498,8 tỷ đồng, chiếm 44,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.051,2 tỷ đồng, chiếm 36,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2202, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 157,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.254,5 tỷ đồng lên 2.051,2 tỷ đồng. Ngược lại, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn lại giảm 86,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 991,2 tỷ đồng về 68,98 tỷ đồng.

Như vậy, việc các khoản phải thu ngắn hạn tăng đột biến, đây có thể là nguyên nhân dẫn tới dòng tiền âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.

Năm 2022, lợi nhuận Nhiệt điện Phả Lại (PPC) tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay ảnh 1

Cơ cấu phải thu của khách hàng PPC tới 31/12/2022.

Công ty thuyết minh phải thu tăng chủ yếu do phải thu của khách hàng ngắn hạn đầu năm ghi nhận 596,98 tỷ đồng, cuối năm 2022 ghi nhận 1.850,53 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.253,55 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu PPC tăng 150 đồng lên 14.250 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nam-2022-loi-nhuan-nhiet-dien-pha-lai-ppc-tang-nhung-dong-tien-am-ky-luc-tu-khi-niem-yet-toi-nay-post314090.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *