NCB báo lãi trước thuế hơn 181 tỷ đồng trong quý 4

NCB báo lãi trước thuế hơn 181 tỷ đồng trong quý 4

Theo BCTC hợp nhất quý 4 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) thu được 1.24 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2022, giảm 46% so với năm trước, do tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Tính riêng trong quý 4, nguồn thu chính cải thiện khi thu được gần 481 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, gấp 2.8 lần cùng kỳ năm trước.

Các nguồn thu ngoài lãi lại cho kết quả không đồng nhất. Hoạt động dịch vụ lỗ hơn 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi hơn 42 tỷ đồng. Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối thu được khoản lãi gần 76 tỷ đồng trong khi cùng kỳ  lỗ hơn 21 tỷ đồng.

Trong quý, NCB dành ra gần 54 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 45% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, quý 4 này NCB không trích cho các khoản xử lý theo phương án cơ cấu tại Ngân hàng trong khi quý 4/2021 phải trích hơn 326 tỷ đồng.

Do đó, NCB thu được hơn 181 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý 4/2022 trong khi cùng kỳ lỗ hơn 203 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB đạt hơn 309 tỷ đồng, giảm 59% so với năm trước. Trong năm, Ngân hàng dành ra hơn 268 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng kèm với 40 tỷ đồng dành cho các khoản xử lý theo phương án cơ cấu tại Ngân hàng. Kết quả, NCB thu được 1.24 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2022.

Theo lý giải từ NCB, trong năm Ngân hàng thực hiện thoái lãi, ngừng dự thu và trích lập dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn, nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thực hiện trích lập dự phòng theo Phương án cơ cấu lại, đồng thời Ngân hàng tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Năm 2022, NCB đặt mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 608 tỷ đồng. Như vậy, Ngân hàng chỉ thực hiện được 50% mục tiêu đề ra.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 của NCB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của NCB đạt 89,847 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng 90% (3,749 tỷ đồng), tiền, vàng gửi tại các TCTD khác gấp 3.8 lần (11,658 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 15% (47,722 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 11% so với đầu năm (71,350 tỷ đồng), tiền gửi của các TCTD khác gấp 18 lần (8,517 tỷ đồng),…

Một số chỉ tiêu tài chính của NCB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/01/ncb-bao-lai-truoc-thue-hon-181-ty-dong-trong-quy-4-737-1033197.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *