NCT: Thông báo thôi giữ chức vụ Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài thông báo thôi giữ chức vụ Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312771/nct-thong-bao-thoi-giu-chuc-vu-truong-tieu-ban-kiem-toan-noi-bo.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *