NDC: Phạm Bình Công – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 15.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Bình Công
– Mã chứng khoán: NDC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35.000 CP (tỷ lệ 0,59%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Thị Lan
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 105.000 CP (tỷ lệ 1,76%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/12/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301042/ndc-pham-binh-cong-nguoi-co-lien-quan-den-uy-vien-hdqt-dang-ky-mua-15-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *