NED: Mai Văn Dương – người có liên quan đến Thành viên BKS – đăng ký bán 12.100 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Văn Dương
– Mã chứng khoán: NED
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.100 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.100 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/12/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/01/2023.
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thị Trà
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/19/1300375/ned-mai-van-duong-nguoi-co-lien-quan-den-thanh-vien-bks-dang-ky-ban-12-100-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *