NED: Trần Văn Huyên – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 4.050.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Huyên
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: NED
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 573.400 CP (tỷ lệ 1,42%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.050.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/11/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283165/ned-tran-van-huyen-chu-tich-hdqt-dang-ky-mua-4-050-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *