Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) lỗ 11,2 tỷ đồng trong quý IV/2022 do lợi nhuận sản xuất điện giảm

Trong quý IV/2022, doanh thu thuần của Nhiệt điện Bà Rịa đạt 145 tỷ đồng, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn cũng giảm 66%, xuống còn 138 tỷ đồng; dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 92%, đạt vỏn vẹn 7 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính doanh nghiệp âm hơn 11,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 29 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 1,4 tỷ đồng và 10,4 tỷ đồng

Kết quả, Công ty lỗ sau thuế 11,2 tỷ đồng trong quý IV/2022, trong khi cùng kỳ lãi 85,7 tỷ đồng.

Nguyên nhân lợi nhuận suy giảm chủ yếu do lợi nhuận sản xuất điện (bao gồm chi phí lãi vay) quý IV/2022 lỗ 4,9 tỷ đồng, trong khi quý IV/2021 lãi sản xuất điện là 69,48 tỷ đồng. Công ty cho biết, nhu cầu huy động của hệ thống, sản lượng điện sản xuất trong quý IV/2022 là 53,28 triệu kWh, giảm so với cùng kỳ năm trước (quý IV/2021 là 211,73 triệu kWh).

Bên cạnh đó, trong kỳ Công ty đánh giá chênh lệch tỷ giá vốn vay có gốc ngoại tệ lỗ 26,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ tức được chia từ đầu tư tài chính quý IV/2022 là 7,22 tỷ đồng, giảm 10,63 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) lỗ 11,2 tỷ đồng trong quý IV/2022 do lợi nhuận sản xuất điện giảm  ảnh 1

Tình hình kinh doanh những năm gần đây của BTP. (Nguồn: Wichart.vn)

Tính chung cả năm 2022, Nhiệt điện Bà Rịa ghi nhận doanh thu thuần đạt 513 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 77,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 39% so với kết quả năm 2021.

Được biết, năm 2022, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu thuần đạt 947 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 68,7 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên BTP mới hoàn thành 54% mục tiêu doanh thu, song đã vượt gần 13% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.595,6 tỷ đồng, giảm 16% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 30,5%, lên 137,5 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 14,8%, còn 257,65 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn 43,8%, còn 253,6 tỷ đồng.

Điểm tích cực là nợ phải trả của Công ty giảm tới 45%, chỉ còn 345,76 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 73% và vay nợ tài chính dài hạn giảm được 21%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BTP cũng có chung diễn biến với thị trường khi giảm hơn 14% trong cả năm 2022 và đóng cửa phiên cuối cùng của năm vào ngày 30/12 ở mức giá 14.000 đồng/CP.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nhiet-dien-ba-ria-btp-lo-112-ty-dong-trong-quy-iv2022-do-loi-nhuan-san-xuat-dien-giam-post314075.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *